7, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

గౌరవ వందనం

ఏ పోలీసు తుపాకికిన్ బెదరకే, ఈవింక ఓ "గద్దరూ"!

నీ పాటన్ బ్రదుకెల్ల విప్లవ ధృతిన్ - నిప్పుల్ వెదంజల్లితో -

ఆ పోరాటపు గీత గాన కళ, నీ అంత్యక్రియన్ పొందెగా

ఆ పోలీసు తుపాకి వందనమునే అత్యంత మర్యాదగా!

      (ప్రజా వాగ్గేయకారుడు "గద్దర్" కు కడసారి కన్నీటి వీడ్కోలుగా ...)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి