25, జులై 2022, సోమవారం

బోనాల తల్లి

బోనము స్వీకరించి, పరిపూర్ణముగా తెలగాణ రాష్ట్రమున్ -

జ్ఞాన సమృద్ధియున్, సుగుణ సాంద్రత గల్గు ప్రజాళి నింపి, స

మ్మానము నొందు రీతి నసమానముగా నభివృద్ధి జేయుచున్,

వేనకు వేల సంపదల వెల్గగ జేయుము తల్లి శాంభవీ!

అందరికీ బోనాల పండుగ శుభాకాంక్షలతో ...

              - డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి