30, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

ఉన్నతాధికారి


పెద్ద చదువు చదివి, పెద్ద జీతము గల్గు
‘ఉన్నతాధికారి‘, ఎన్నడేని
నిలువరించకున్న నిరుపేద కన్నీరు -
కాలనొ? అధికార మేలనోయి?

15, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

మహానటుడు


భీష్ముడైన, లేక భీమసేనుండైన,
వెన్నుడైన, నిక బృహన్నలైన,
కర్ణుడైన, దుష్ట కౌరవేశ్వరుడైన -
’నందమూరి’ మించు నటుడు గలడె?

9, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

’సిగరెట్టు’


రగిలెడి నిప్పొక చివరన్-
పొగ బీల్చెడి మూర్ఖ నరుని మూతొక చివరన్-
తగ గల పొగాకు గొట్టమె
’సిగరెట్ట’ని పిలువబడుచు చేయును హానిన్!  

3, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

గొప్ప గురువు!విద్య నేర్పు గురువు విషయమ్ము వివరించు-
వేత్తయైన గురువు విశదపరచు-
ఆరితేరిన గురు వనుభవమ్మందించు-
గొప్ప గురువు స్ఫూర్తి గొలిపి నడుపు!