18, జులై 2019, గురువారం

వాడే ...


వాడే నను కాపాడెడి
వాడని - వాడని తలంపు పారుచునుండెన్
నాడును, నేడును, మరి యే
నాడును నాలోని జీవనాడుల యందున్!

28, మే 2019, మంగళవారం

ఎన్.టి.ఆర్. జయంతి సందర్భంగా నివాళి!

అందమొ - దైవ దత్తమది! ఆ పయి వాచికమా - అనన్యమౌ!
సుందర రూపమై వెలయు - చూడగ నెయ్యది వేషమూనినన్!
అందు నటించెనా - హృదయమందున హత్తుకపోవు తథ్యమై!
అందరు మెచ్చ - పొందె నజరామర కీర్తిని "నందమూరి" యే!

(స్వర్గీయ ఎన్.టి.ఆర్. జయంతి సందర్భంగా ...)

- "పద్య కళాప్రవీణ", "కవి దిగ్గజ"
   డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
2, మే 2019, గురువారం

గుండె నిబ్బరము


చుట్టు పొంచియున్న దట్టమౌ గుబురులన్
పొడుచుకొని నిలిచెడు ముళ్ళ నడుమ -
నవ్వు చిరుగులాబి పువ్వు గాంచి నరుడు
నేర్వవలయు గుండె నిబ్బరమును! 

29, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

పరమత సహనము

క్రైస్తవుల్ పేదల కలుపుకొంచు తమలో
    అవమానపరిచిరి - హైందవులను!
హిందువు లుద్రేక మెచ్చి, దాడులొనరిం
    చిరి - ముస్లిములును, మస్జిదుల పైన!
ముస్లిముల్ ద్వేషమ్ము ముదిరి, "జిహాదం"చు జరిపిరి హింస - క్రైస్తవుల పైన!
బౌద్ధుల వెంటాడి పారద్రోలిరి నేడు
      కమ్యునిస్టులు "టిబెట్" గడ్డ నుండి!

ఎవ్వరి యభిమతము నవ్వారిదని యెంచు
"పరమత సహనమ్ము" పనికి రాదొ?
సాటి మతము పట్ల సానుభూతి కరువై
మంట గలియుచుండె మానవతయె!

(శ్రీలంకలో ఈస్టర్ పర్వదినం నాడు జరిగిన మారణహోమానికి కలచిన హృదయంతో ...)

-  డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

8, ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం

కళ్ళజోడు

సఫలమయ్యె నేత్రమ్ముపై శస్త్రచర్య!
మార్గదర్శి, నలుబదేండ్ల మత్సహచరి -
"కళ్ళజోడు"ను విడనాడు కాల మిపుడు
కలుగు నొక కంట ముద, మొక కంట బాధ!!


20, మార్చి 2019, బుధవారం

అనుభవాల రంగులు!


రంగురంగుల "హోళి" పర్వ దినమందు
చెంగుచెంగున ఎగిరిన చిన్ననాటి
అనుభవాల రంగులలోన మునిగి తేలి -
అందజేతు "హోళి" శుభాభినందనలను! 

4, మార్చి 2019, సోమవారం

చమత్కార పద్యంతురక మతంబున బుట్టియు
చిరకాలము పేరుగాంచె సినిమా నటిగాన్ !
తెరపై హిందూ స్త్రీయై,
వరలక్ష్మీ వ్రతముఁ జేసె వహిదా రెహమాన్ !