28, మార్చి 2011, సోమవారం

అయ్యో .. మల్లయ్యా ... !
శాసన సభ బయట దాడి సలిపినట్టి
చదువు రాని మల్లయ్యకు జైలు శిక్ష!
శాసన సభ లోపల దాడి సలిపినట్టి
మంత్రి గారికి ‘సారి‘తో ’మాఫి‘ యంట!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి