10, జూన్ 2014, మంగళవారం

"అక్కా తమ్ముల బంధము"


అక్కా తమ్ముల బంధము
చిక్కని స్నేహానుబంధ సీమల కన్నన్
మిక్కలి పై స్థాయిని పెం
పెక్కిన చక్కని విశిష్ట ప్రేమామృతమౌ!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి