11, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

సైనికుని మనోగతం

భూరి యశోవిశాలమగు భూమిని బుట్టిన వారలందు నీ
భారత దేశ రక్షణము బాధ్యతగా గల కొల్ది మందిలో
ధీరుడనై పవిత్రముగ దేశ సుభక్తిని మానసంబునన్
ధారణ జేసి, నిర్వహణము దాల్చెడు నేను నొకండ - గర్వమౌ! 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి