5, నవంబర్ 2019, మంగళవారం

"సమవర్తి"


న్యాయ మడుగబోవ, "న్యాయమూర్తి" పదాన
ఏకపక్షవర్తియె తగులునెడ -
దాని కన్న నింక దౌర్భాగ్యమే లేదు!
అవనిని "సమవర్తు" లరుదు గాదె!! 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి