2, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

చార్మినారు


నింగి ప్రియునిపై ప్రేమంబు పొంగి పొరల,
నేల జవరాలు నాల్గు హస్తాల జాచి
కౌగిలిడ గోరినట్లున్న కట్టడమ్ము -
జగతి పోతబోసిన సౌరు "చార్మినారు"! 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి