2, ఫిబ్రవరి 2020, ఆదివారం

క్రొత్త లెక్క


క్రొత్త లెక్క జెప్పి విత్త మంత్రిణి గారు
ప్రాత లెక్క కూడ చేతబెట్టి,
ఎంచుకొనుడటంచు ముంచె సంశయమందు -
వేతనాల జనులు వెధవలైరి!!!


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి