15, సెప్టెంబర్ 2020, మంగళవారం

ఓడుచో ...

గెలుతువేని - ఆ ధైర్యమ్ము నిలుపుకొనుచు,
నాయకునిగా పలువురిని నడుపగలవు!
ఓడుచో - ఆ అనుభవమ్ము కూడగట్టి,
సూచనలిడుచు సరిదారి చూపగలవు! #

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి