30, సెప్టెంబర్ 2010, గురువారం

వేదన ...వలదు రాజ్యమ్ము - భోగమ్ము వలదు నాకు -
వలదు స్వర్గమ్ము - మోక్షమ్ము వలదు దేవ!
దుఃఖ తప్తుల వేదన తొలగిపోవ -
విరియు చిరునవ్వునే గాంచు వరము చాలు!
- మహాత్మ గాంధి

యావద్భారత దేశ పౌరులకు ’గాంధీ జయంతి’( అక్టోబర్ 2 ) శుభాకాంక్షలు !

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి