4, సెప్టెంబర్ 2014, గురువారం

'కాలం'


మొదట పాఠమున్ బోధించి పిదప పెట్టు
గురువు శిష్యులకు పరీక్ష నరయ నెపుడు!
మొదట పెట్టి పరీక్షను పిదప నేర్పు
కఠిన గుణపాఠము ప్రజకు కాల మెపుడు!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి