4, అక్టోబర్ 2015, ఆదివారం

"లైఫ్ సైకిల్"

సైకిలు త్రొక్కలేక నొక చక్కని బైక్ కొని, కొన్ని నాళ్ళకున్
బైకును మార్చి కారు కొని, భాగ్యము మీర సుఖ ప్రయాణపున్
సోకుల నొంది దేహమయె  స్థూలము! వైద్యుని జేర, సూచనన్
నా కిడె - త్రొక్కగా ప్రతి దినమ్మును సైకిలు, లావు తగ్గగాన్!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి