15, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

ముందు చూపు


రాష్ట్ర మందు గల్గు ప్రజలందరి చూపు
మెరుగుపరిచి, ఎంతొ మేలు గూర్చు
"కంటి వెలుగు" పథక కర్తకు జోహారు!
ముఖ్యమంత్రి దెంత ముందు చూపు!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి