6, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

అంగ వైకల్యం !!!


ఒంటి చెవితోడ విను - విన నోపినంత!
ఒంటి చేతితో కార్యంబు లొనరజేయు!
ఒక్క చేయి, చెవి మొబైలు కొప్పజెప్ప -
అంగ వైకల్య మబ్బె నే డందరి కయొ!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి