16, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

మూర్ఖ పిత ... !


నచ్చిన, నచ్చకున్న - సుత నచ్చిన వానికి కట్టబెట్టి, తా
నిచ్చయె తీరనందులకు నించుక దూరము నుండు తండ్రినిన్
మెచ్చు జగంబు! కాని ఇటు మీరిన ద్వేషము తోడ అల్లునిన్
మ్రుచ్చులతో వధించుమను మూర్ఖ పిత న్నురి దీయగావలెన్!

ప్రణయ్ హత్యోదంతాన్ని నిరసిస్తూ ...

- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి