13, ఏప్రిల్ 2010, మంగళవారం

వేసవి కాలమందు ...వేసవి కాలమందు నిశ వేళల ఆరు బయళ్ళ మంచమున్
వేసి వెలంది నవ్వి, వడి వీచెడి గాలుల పుల్కరింతలో -
మీసము దువ్వుచున్ మగడు మేనును వాల్చగ ప్రక్క జేరి, తా
నూసులు జెప్పు; చుంబనములుంచు మరెవ్వరు చూడనంతలో !

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి