7, ఏప్రిల్ 2010, బుధవారం

"శాక్య ముని"


ఆ నడురేయి శయ్యపయి యౌవన మాధురులొల్కు పత్నినిన్,
కానగ ముద్దుగారు పసికందగు పుత్రుని, రాజ్య భోగముల్ -
పూని విసర్జనన్ గరిక పోచలుగా యొనరించి పొందె బ్ర
హ్మానుభవంబు శాక్యముని మానవ లోకము నుద్ధరింపగాన్ !

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి