23, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

చావు పుట్టుకలుఒద్దికగా యోచించితి -
గుద్దులు గుద్దితిని నుదుట - గోకితి తలపై -
బద్దలు గొట్టితి బుర్రను -
మొద్దు, నెరుగనైతి - చావు, పుట్టుక లేలో?

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి