18, డిసెంబర్ 2010, శనివారం

అప్సరశిలను చెక్కుచున్న శిల్పితో నొక్కండు
"చేయుచుంటి వేమి?" చెప్పుమనిన -
"అప్సర శిలనుండి ఆగమించ వెలికి
సలుపుచుంటి నేను సాయ" మనియె!

9 వ్యాఖ్యలు:

 1. ఆచార్య ఫణీంద్ర గారూ !
  శిల్పి సమాధానం బావుందండీ !

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. మీకు, మీ కుటుంబానికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

  SRRao
  శిరాకదంబం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. నంస్కారములు. " మీ అప్సరే బాగుందో ? అప్స్రరను మించిన పద్య మె బాగుందో ఫ్ఛ్ ! చెప్పడం కష్టం

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. ఎస్.ఆర్.రావు గారికి
  హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 5. రాజేశ్వరి నేదునూరి గారు!
  ’ఎన్నెల’ గారు!
  మీ అభిప్రాయాలను చాలా ఆలస్యంగా చూసినా, మండు వేసవిలో మంచు కురిసినంత సంతోషాన్ని కలిగించాయి.
  మీ ఇరువురికీ నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. మంచి భావాలు, భావాలకి తగిన భాష అందరికీ రాదు. మీరు మంచి కవి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు