14, జనవరి 2011, శుక్రవారం

సంక్రాంతి పర్వదిన శుభాభినందనలు!
రంగవల్లు లట్లు బ్రదుకులనే తీర్చి-
అరిసెలు,చకినాల అమృత మొలికి-
సకల శుభము లిడుత ‘సంక్రాంతి‘ మీకెల్ల!
అందుకొను డిదె అభినందనములు!!

విశ్వవ్యాప్తంగా విస్తరిల్లియున్న తెలుగు వారందరికీ
‘సంక్రాంతి‘ పర్వదిన శుభాభినందనములు!

1 వ్యాఖ్య: