23, జులై 2011, శనివారం

చెవిటి పార్లమెంట్

వాణి వినని చెవిటి పార్లమెంట్ భవనాన
బాంబు వేసె నాడు భగతుసింగు!
వాణి వినని చెవిటి పార్లమెంట్ ముందిప్డు
ఆత్మహత్య సలిపె యాది రెడ్డి!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి