30, జులై 2011, శనివారం

తప్పునీ తప్పు నెత్తి చూపగ,
ఆ తప్పునె జేసినట్టి అన్యుల గనుడం
చే తర్కమొ నీవు సలుప -
ఆ తప్పిక అవనిలోన అలరునె ఒప్పై?

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి