17, నవంబర్ 2015, మంగళవారం

పరుసవేది


భావములను మార్చు బంగారు లతలుగా -
పద్యమన్న దొక్క పరుసవేది!
పాఠకుడును చదివి భాగ్యవంతుడగును -
భాష యందు! బ్రదుకు బాట యందు!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి