23, నవంబర్ 2015, సోమవారం

ఎవ రెక్కువ, తక్కువ యని ...


శివుడును, శివానియు కలసి
అవలీలగ ఏక దేహ మందున నిముడన్,
ఎవ రెక్కువ, తక్కువ యని
అవసరమా ఇక వివాద మాడ, మగలలో?

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి