1, జూన్ 2016, బుధవారం

కనులు తెరచి కనుడు ..


"మిమ్ము మీరు పాలించుకోన్ మీకు చేత
కాద" టన్నవా రందరు కనులు తెరచి
కనుడు - చంద్రశేఖరరావు ఘనుని సుపరి
పాలన "తెలగాణ ద్వితీయ వార్షికము"న!

(తెలంగాణ రాష్ట్రావిర్భావ ద్వితీయ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలతో - )


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి