14, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

ఎవరి లెక్క వారె ...
కాకి లెక్కలు మీవంచు కసరె వారు -
దొంగ లెక్కలు మీవంచు దూఱె వీరు -
ఇంత విద్వేషముల కన్న, నెవరి లెక్క
వారు చూచుకొనుటయే శుభస్కరమ్ము!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి