30, ఆగస్టు 2011, మంగళవారం

ఈద్ ముబారక్!కానగ నభమను నల్లని
ఏనుగు కొక చిన్ని దంత మేర్పడె నేడే!
దాని గని, పండుగ జరుప
బూను మహమదీయ వర్గమునకు - ముబారక్!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి