2, మే 2014, శుక్రవారం

డబ్బు పిచ్చి


డబ్బు కొరకు పెద్ద 'డ్రామాల' నాడేరు -
ఒక్క మాట వెనుక, నొకటి ముందు !
ఉన్న మాట పలుక ఉలికిపా టెక్కువ !
గబ్బు రేపు జనుల డబ్బు పిచ్చి !

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి