3, మే 2014, శనివారం

సత్యము ...


నరకమైన నేమి ? నగ్నసత్య మగుచో -
దాని స్వీకరింతు ధైర్యముగను !
స్వర్గతుల్య మది - అసత్యమైన యెడల -
దాని ఛీత్కరింతు ధర్మమనగ !

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి