28, మే 2014, బుధవారం

నందమూరి సాటి నందమూరి!!!

భక్తవరుడు గాని, భగవంతుడును గాని,
రైతు గాని, గొప్ప రాజు గాని,
వృద్ధుడైనను, యువ వీరుడైన - నటనన్,
నందమూరి సాటి నందమూరి!
(నేడు NTR జయంతి)

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి