2, జులై 2015, గురువారం

చెప్ప తరమె ???

కల్లు త్రాగిన మద కపికి కాయమ్ముపై
వృశ్చికమ్ము కాట్లు వేసె పెక్కు !
పైన నావహించె పైత్య పిశాచమ్ము !!
చెప్ప తరమె వికృత చేష్ట లింక ???

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి