24, జులై 2015, శుక్రవారం

చరిత్ర!


మానవ జీవితమ్మన - ప్రమాదకరమ్మగు బావియందు లో
లోనికి జారిపోవుటయె! లోపల మొత్తము మున్గిపోవుచో -
దానినె 'మృత్యు' వందురు! నిదానముగా నెవడో యొకండు పై
పైనకు లేచి నిల్పుకొను ప్రాణము; వాని కథే చరిత్రయౌ!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి