18, జులై 2015, శనివారం

వాడే .. !

వాడే నను కాపాడెడి
వాడని - వాడని తలంపు పారుచునుండున్
నాడును, నేడును, మరి యే
నాడును నాలోని జీవనాడుల యందున్!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి