5, జులై 2015, ఆదివారం

ప్రజాస్వామ్యం


'చాయి' నమ్మువాడు సాధించి విజయాలు,
'భారత ప్రధాని' పదము నెక్కె!
"చచ్చె.. క్రుళ్ళె... మన ప్రజాస్వామ్య" మనువారు
మంచి సైత మందు నెంచవలయు!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి