21, డిసెంబర్ 2015, సోమవారం

ఇల వైకుంఠ పురంబులే!


ఇల వైకుంఠ పురంబులే - నగరిలో నే మూల నే మందిరం
బుల నేకాదశి దివ్య పర్వదినమున్ బోవంగ; శేషోదర
స్థల పర్యంక రమా సుసేవిత పరంధా మోత్తర ద్వార స
ద్విలస ద్దర్శన భాగ్యము న్నమిత భక్తిన్ బొంద "పాహీ" యటన్! 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి