23, డిసెంబర్ 2015, బుధవారం

వర్ధంతి నివాళి!"ఈ నిద్రాణ నిశీధి, జాగృత మహా హేమ ప్రభా పుంజమై
కానంగా నది నా తపస్సు! అటులన్ గానిచ్చుటే, భారతీ!
ఈ నా జీవితమందు నా ప్రతిన!" యం చెవ్వాడు కష్టించెనో -
ఆ నా ఇష్ట ప్రధానమంత్రి 'నరసింహా రావు'కున్ మ్రొక్కెదన్!

(పూర్వ ప్రధాని "స్థిత ప్రజ్ఞ " శ్రీ పి.వి. నరసింహా రావు" గారి వర్ధంతి నివాళిగా ...
- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర)
   

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి