8, డిసెంబర్ 2015, మంగళవారం

రేయి కవుంగిలి


సాయంకాలము ముగియగ
వేయి పనులనన్ని మాని, విశ్వంభర తా
రేయి కవుంగిలి నొదుగుచు
హాయిగ నిదురించు - సూర్యు డగుపడు దనుకన్!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి