24, నవంబర్ 2016, గురువారం

"వేయి నోటు"


నిన్న వరకు కాస్త నిలిచియున్న ప్రా
ణమ్ము నేడు పూర్తి నాశమయ్యె!
తాడి దన్ను నోటు తలదన్ను నోటు రాన్ -
వేయి నోటు చిత్తు పేపరయ్యె!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి