27, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

కాచు వారెవ్వరు?


కుడి వైపు నిలుచున్న గొప్ప వీరుని పైన
    దాడిని గమనించు ధ్యాస లేదు!
ఎడమ వైపున నున్న ఎత్తైన నరునిపై
     దాడి జరుగ - నేను చూడ లేదు!     
వెనుకున్న వానిని వెన్నుపోటు పొడువ -
     నా కెందు కనుకొంటి నాదు మదిని!
ముందున్న వ్యక్తిని మోదగా బండతో -
     దాడిని ఆపి, కాపాడ లేదు!
     
మీద నూహించ లేదు - నా మీద కూడ
దాడి జరిగె - తప్పించుకోన్ దారి లేదు!
చుట్టు ప్రక్క సాయంబుకై చూచినాను!
కావగా నెవ్వ రిట నాకు కాన రారు!! 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి