6, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

చేరువ - దూరము -

ఈర్ష్య, ద్వేషమ్ము, వెటకార, మీసడింపు -
తోటివార నెట్టును నీకు దూరముగను!
ప్రేమ, గౌరవ, మర్యాదల్  వెల్లివిరియ -
చేరువౌదురు జనులు నీ చెంత జేరి!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి