4, నవంబర్ 2009, బుధవారం

ఇంచుక బిందువు ...పెక్కుగనుండు వేయి, పదివేలని గాకయు లక్షలాదిగా
చుక్కలు నింగియందు కనుచూపుకు తోచుచు; కంటి చూపుకున్
దక్కకయున్నయట్టి ఘన తారకలెన్నియొ విశ్వమందునన్ -
ఎక్కడ మానవుండు ? అతడించుక బిందువు సంద్రమందునన్ !

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి