10, జులై 2010, శనివారం

జాగురూకత

తప్పులు చేయకుండ, గతి తప్పిన సంఘమునందు సజ్జనుల్
తప్పదు జాగురూకతను దాలిచి కార్యమొనర్ప ! లేనిచో -
తప్పులు చేయువారు తమ తప్పుల కప్పియునుంచుకొంటకై,
తప్పులనెంచి వారిపయి దాడియొనర్తురు ధూర్త బుద్ధితో !

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి