20, జులై 2010, మంగళవారం

విప్లవైక కవి వర్యుడు
నాడు నిజాము రాజ్యపు వినాశక దుష్పరిపాలనంబుపై
పాడుచు ’అగ్ని ధార’లుగ పద్యములెన్నియొ ’రుద్ర వీణ’పై -
ఫ్యూడలిజమ్మునే ఎదిరి పోరును సల్పి, మనుష్యునింక కా
పాడిన విప్లవైక కవి వర్యుడు ’దాశరథీ’ కవీంద్రుడౌ!

(22 జులై - మహాకవి డా. దాశరథి గారి జయంతి )

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి